معرفی ساز کالیمبا به صورت حرفه ای!

آفریقا زادگاه بسیاری از سازهای بومی و جذاب است بیشتر این سازها در سراسر جهان شناخته شده اند یکی از این ساز های معروف ساز کالیمبا است که به تازگی در ایران هم مورد توجه هم وطن ها قرار گرفته و به علت شیوع ویروس کرونا علاقه مندان این ساز افزایش یافته به دلیل سبک […]

بستن
مقایسه